Soutěže

Dne 7.10 proběhl ve Velkých Hošticích (okr. Opava) tzv. OCTOBER CUP 2017. Na OCTOBER CUP po předchozím nahlášení přijíždí spousta týmů z České i Slovenské republiky. Nejinak tomu bylo i letos. V kategorii mužů se představilo 100 družstev v kategorii žen 28 družstev. Na tuto soutěž vyrazili i naši muži A a ženy.
Muži A bohužel svůj útok nedokončili.
Ženy po výsledném čase 18,13s (LP 17,56s; PP 18, 13s) obsadily 8.místo.


V sobotu 23.9. proběhla v areálu Biocel Paskov pohárová soutěž o Putovní pohár generálního ředitele Biocel Paskov a.s. Na tuto soutěž vyrazili pouze naši muži nad 35let, kteří se však mimo svou kategorii přihlásili i do kategorie mužů. Zatím co v kategorii mužů obsadili 5.místo, v kategorii veteránů dominovali a tuto kategorii vyhráli.
Bohužel výsledková listina je nezveřejněna, proto ani nemůžeme uvést jednotlivé časy.


Dne 16.9 se ve Fryčovicích konala tradiční noční soutěž "Fryčovický Hrbol" na kterou se vydaly i naše družstva mužů A a mužů nad 35let. Studené a deštivé počasí se podepsalo na výkonech našich týmů, když:
Muži A dokončili svůj útok ve výsledném čase 20,330s (LP 20,330s , PP 18,698s) a na soutěži obsadili 9.místo.
Muži nad 35let absolvovali pravděpodobně poslední soutěž této sezóny a stejně jako mužům A se ani veteránům nepodařilo obsadit stupně vítězů, když s výsledným časem 24,774s (LP 24,148s , PP 24,774s) na soutěži obsadili ve své kategorii 5.místo.

Fotogalerie

Soutěže, akce, výjezdy

Výjezd jednotky: TP - Odstranění stormu (29.10.2017)

Foto: Kateřina Machancová, JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí

120 let SDH Stará Ves nad Ondřejnicí 27.9.2015

Foto: Kateřina Galasková

MSL Stará Ves nad Ondřejnicí 15.8.2015

Foto: Kateřina Galasková

Staroveský Kotel 3.7.2015

Foto: Kateřina Galasková

Dětský den 6.6.2015 Stará Ves nad Ondřejnicí

Foto: Kateřina Galasková

Staroveské obecní slavnosti 23.5.2015

Foto: Kateřina Galasková

Stavění Májky 30.4.2015

Foto: Kateřina Galasková

Hasičský ples 20.2.2015

Foto: Kateřina Galasková

Historie

Historie sboru Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším bez přerušení pracujícím spolkem ve Staré Vsi. Ustavující schůze se konala 13. ledna 1895. Tehdy se do spolku přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. Díky obětavosti členů a štědré veřejnosti byla v roce 1895 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka pro koňský potah v ceně 1000 zlatých. V roce 1897 je na dolním konci obce postavena hasičská zbrojnice, která je v roce 1928 nákladem 110 000 Kč přestavěna na velmi moderní hasičské skladiště. Rok 1935 je ve znamení modernizace technického vybavení, když je zakoupena první motorová stříkačka od firmy Sigmund – Lutín. Roku 1937 získává družstvo dopravní prostředek – automobil Praga. V letech 1988 – 1990 došlo k zásadní přestavbě hasičské zbrojnice. Zásluhou obětavých členů je přistavěn společenský sál, garáže, kuchyň, sociální zařízení a sauna, čímž se budově dostalo vzhledu a vybavenosti, jak ji známe dnes. Je nutno zmínit, že její prostory jsou využívány nejen hasičským sborem, ale i širší veřejností ke společenským akcím.

Technika a zásahová jednotk
Technický stav archaického cisternového vozidla CAS 25 RTHP a začlenění jednotky do záchranného systému stupně JPO 3 si postupně vynutily započetí jednání o zakoupení nového zásahového vozu. S přispěním státních dotací a obecní pokladny nastal zlom v technickém vybavení – 6. 12. 2006 získal sbor do svého vozového parku zbrusu nový moderní vůz – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Renault-Midlum. Kromě tohoto hlavního výjezdového vozidla je v současné době hasičský sbor vybaven vozidlem DVS 12 – Avia 31 pro další dopravu zásahové jednotky.
Zásahová jednotka má 20 členů, z toho jsou 4 strojníci a 16 členů je vycvičeno pro použití dýchací techniky. Dále má jednotka vyškoleny 3 velitele - 1 velitele sboru a 2 velitele družstev. Členové jednotky se pravidelně účastní školení a velitelé, strojníci a specialisté i specializovaných školení na území Hasičského záchranného sboru v Ostravě nebo ve školicím středisku v Jánských Koupelích. Jednotka je zařazena do výjezdového plánu jako JPO III/1.

Členové a vedení sboru
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi měl v roce 2007 celkem 125 členů, z toho 45 žen a 80 mužů, dále pak 3 čestné členy. Starostou je Martin Palička a velitelem zásahové jednotky David Galásek. O nejdůležitějších otázkách činnosti sboru rozhoduje 12členný výbor.

Činnost sboru
Činnost organizace tvoří práce :
soutěžní (hasičské soutěže domácí i republikové),
společensko-kulturní (pořádání plesu, zájezdů, výročních schůzí).

K nejúspěšnějším každoročně pořádaným akcím patří zejména:
Hasičský ples, Stavění májky vždy v předvečer 1. máje spojené s programem, táborákem, hudbou i tancem až téměř do rána (na vrcholku májky se v roce 2004 vyjímala figurína s vlajkou Evropské unie v ruce). Noční hasičská soutěž Staroveský kotel, která se i letos konala v areálu zámeckého parku za hojné účasti soutěžních týmů i diváků. Jubilejního 10. ročníku Staroveského kotle se v roce 2007 zúčastnilo 39 družstev mužů a 14 družstev žen. Denní pohárová soutěž O pohár obce Stará Ves n. O. Tato soutěž je od roku 2004 každoročně zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy v požárním útoku mužů a žen a patří mezi nejkvalitnější soutěže našeho regionu. Konání této soutěže se v roce 2007 přesunulo z asfaltového hřiště TJ Stará Ves do nedalekého areálu, kde byla vybudována dlážděná základna a upravená travnatá trať.

Kontakt

Zde nájdete důležité kontakty

  • Adresa: D. Růži 12 Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
  • Velitel JSDH: +420 607 611 084
  • Starosta SDH: +420 724 292 823
  • Správce webu: +420 739 916 133
  • E-mail: email@sdhstaraves.com
  • Web: www.sdhstaraves.com