Úmrtí ve sboru.

S bolestí v srdci Všem oznamujeme, že nás ve věku 85 let navždy opustil náš bývalý dlouholetý starosta sboru a zasloužilý hasič pan Drahomír CHVOSTEK.

Upřímnou soustrast a čest jeho památce.