Výbor SDH

Dne 7. ledna 2017 byl na výroční valné hromadě zvolen nový výbor SDH Stará Ves nad Ondřejnicí. Současné vedení SDH Stará Ves nad Ondřejnicí pracuje v tomto složení:

Výbor SDH:

Martin Palička – starosta SDH
Tomáš Smutný – místostarosta
David Galásek – velitel SDH
Marek Harabiš – zástupce velitele SDH
Jana Kučová – účetní
Kamil Polášek – strojník
Tomáš Janošek – jednatel
Miroslav Janečka – člen
Radim Kolek – člen
Lucie Kolková – člen

Revizní a kontrolní rada:

Kamil Hutěčka – předseda
Michal Bulava – člen
Jaroslav Londin – člen