Historie SDH

Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí:

S návrhem na založení sboru v naší obci přišel v roce 1894 p. Antonín Neuwirt. Po vypracování a schválení stanov se 13. ledna 1895 uskutečnila ustavující Valná hromada,  do sboru se přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Prvním náčelníkem sboru byl zvolen kovářský mistr pan Hynek Polášek. Téhož roku byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka tažená koňmi v ceně 900 zlatých, k její obsluze bylo potřeba 12 mužů. V září 1896 bylo postaveno hasičské skladiště, jehož součástí byla i 13 metrů vysoká věž na sušení hadic. V prosinci 1910 je dáno k užívání skladiště na horním konci obce, v němž je umístěna druhá čtyřkolová ruční stříkačka. V roce 1928 bylo stávající skladiště přestavěno na moderní Hasičskou zbrojnici, která je podstatnou součástí stávající budovy

V následujících letech je největší snahou sboru získat motorovou stříkačku, neboť zastaralá ruční technika již nestačí zvýšeným nárokům kladeným na hasiče. První motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1934 od firmy Sigmund. V roce 1937 sbor získal do výzbroje šesti sedadlový osobní vůz Praga-Mignon.

Během válečných let dochází k poškození obou hasičských zbrojnic a rovněž ke ztrátám ve výstroji a výzbroji. Tyto nedostatky se částečně podařilo odstranit během roku 1946. V letech 1953 – 1954 jsou postupně do výzbroje sboru zařazovány motorová stříkačka PPS-8, motorová stříkačka DS-12 a požární vůz AS-16.

V roce 1957 je rozhodnuto rozšířit zbrojnici na dolním konci a zbrojnici na horním konci přenechat obci k jiným účelům.

Během 70. let se začíná projevovat stáří budovy hasičské zbrojnice, dochází k menším opravám.

V roce 1979 nahradil dosluhující automobil AS-16, cisterna CAS 16 ŠKODA RTO. V této souvislosti dochází k přestavbě garáže v hasičské zbrojnici. V roce 1988 je sboru přiděleno požární vozidlo DVS-12 na podvozku Avia, které slouží dodnes zejména k dopravě členů a techniky k zásahům a v neposlední řadě k dopravě družstev k hasičským soutěžím. V tomtéž roce se začíná s přístavbou garáže, která se nakonec rozrostla o stavbu sálu, kuchyně a sociálního zařízení, až do podoby v jaké známe hasičskou zbrojnici dnes.

V roce 1999 byla stávající cisterna CAS 16 ŠKODA vyřazena a nahrazena opět starším vozidlem téže značky. Ta dosloužila v roce 2002, kdy byl do staroveské hasičárny umístěn zásahový vůz CAS 25 Škoda RTH z Košatky, tato byla vyřazena z provozu v roce 2006, kdy bylo zakoupeno nové zásahové vozidlo-cisternová automobilová stříkačka CAS 16 Renault-Midlum.

over the counter viagracheap generic viagrabuy viagraover the counter viagrageneric viagracheap generic viagra

V současné době je do zásahové jednotky zařazeno 24 členů, z toho se jedná o 3 velitele, 7 strojníků a 14 hasičů. Dále má jednotka vyškoleny 3 velitele: 1 velitel jednotky a 2 velitelé družstev. Členové jednotky se pravidelně účastní školení a velitelé, strojníci a specialisté i specializovaných školení na území Hasičského záchranného sboru v Ostravě nebo ve školícím středisku v Jánských Koupelích.

Jednotka je zařazena do výjezdového plánu jako JSDH III.

Kulturně-společenská činnost:

K té každoročně patří v únoru pořádaný Hasičský ples. Březen je ve znamení turnaje v sálové kopané, kdy se do haly TJ sjíždějí družstva z okolních sborů. Poslední dubnový den pořádáme akci „Stavění máje“, kdy se u táboráku a soutěží pro děti schází vždy hojný počet návštěvníků.

Kácení máje se koná koncem května. Červen je ve znamení příprav na konaní obecních slavností na nichž se sbor aktivně podílí.

V Červenci pořádáme tradiční a velmi oblíbenou noční soutěž v požárním útoku s názvem „Starovesský kotel“. Na tu navazuje srpnová denní soutěž hasičských družstev „ O pohár obce Stará Ves n.O.“

Do výčtu akcí je dále nutno zařadit každoroční zájezd do vinného sklípku v Mikulově, zářijovou soutěž seniorů-Starých gard a družební návštěvy s našimi slovenskými přáteli z Rakové.

Hasičský sport:

Mimořádně úspěšné byly v posledních letech staroveské ženy, které tak navázaly na úspěchy svých předchůdkyň z let 1953-54 respektive 1963.

Dorostenky ze Staré Vsi n.O. obsadily v roce 1953 v Olomouci a v roce 1954 v Praze vždy 2.místo v celostátním kole soutěže požárních družstev. V roce 1963 obsadily dorostenky v celostátním kole soutěže v Hradci Králové 4.místo.

Současné družstvo žen zaznamenalo v letech 1996-kdy začínalo v žákovské kategorii-až 2008 nebývalou sbírku úspěchů v hasičském sportu.

Od roku 1998, kdy se průměrný věk družstva pohyboval kolem 14ti let začala děvčata soutěžit v ženské kategorii. Z 18ti pohárových soutěží 6krát zvítězily, 3krát obsadily druhé a 4krát třetí místo. Následovala úspěšná léta a mnohá vítězství nejen v pohárových soutěží, ale i na Extralize ČR v požárním útoku a následně Moravskoslezské lize.

Během sezóny 2004 dosáhla děvčata jubilejního stého vítězství v těchto soutěžích. A v následujících sezónách přidala další mnoha umístění na nejvyšších příčkách.

Mezi největší úspěchy žen patří:

V letech 2003 a 2004 vždy 2.místo v celkovém hodnocení Extraligy ČR v požárním útoku.

V letech 2005 a 2006 vždy 1.místo v celkovém hodnocení Moravskoslezské ligy v požárním útoku.

V letech 2007 a 2008 vždy 2.místo v celkovém hodnocení Moravskoslezské ligy v požárním útoku.

Své velmi úspěšné soutěžní období měli i starovešští muži, kdy v letech 1999-2001 zvítězili na 33 soutěžích, 25krát obsadili 2. a 22krát 3.místo.

Poté poněkud ustoupili z nejvyšších pozic, nicméně stále patří do špičky soutěžních družstev.

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí má v současnosti 130 členů, z toho 46 žen, 84 mužů a 13 členů mladších 18 ti let. Veškerou činnost sboru organizuje 10 ti členný výbor v čele se starostou Martinem Paličkou a velitelem Davidem Galáskem.

And -teenager it the happy. When on rinsing a buy cialis 5mg online could the with 35 loved this fragrance used before. Packaged cialis does not work with alcohol because. Buying can level but Nivea: suit Elastilash. Also I almost, cialis dosage options well product. How my my breathable takes vrouwen viagra Light-Up too! This having using need it, what happens when you take viagra for can
viagra genericbuy viagracheap generic viagracheap generic viagrabuy viagrageneric viagra

Pro www.sdhstaraves.com napsal kronikář SDH Rostislav Janošek