Rok 2018 pohledem zásahové jednotky ve Stará Ves nad Ondřejnicí

Členská základna zůstala v roce 2018 nezměněná a s nově příchozím členem bude jednotka vyjíždět k zásahům i v letošním roce. Máme tedy 25 členů, mezi nimi i tři velitelé družstev, sedm strojníků, a mezi nimi jsou jednotliví členové vycvičení na jednotlivé specializace jako jsou například obsluha motorových pil, nositel dýchací techniky, zdravotník a lezec.

V roce 2018 se počet našich zásahů zastavil na čísle 37. Začali jsme v loňském roce, hned v noci požárem komína rodinného domu ve Staré Vsi, při kterém nevznikly naštěstí žádné škody.

Ve většině případů se jednalo o technické zásahy v obci, spadlé stromy, požární asistence u kulturních akcí, únik nebezpečných látek, likvidace bodavého hmyzu, záchrana osob, technickou pomoc pro potřeby obce a mnoho dalších.

Nechyběla odborná příprava ani výcvik – kromě pravidelné odborné přípravy, se jednotka účastnila ostravského cvičení pod názvem Ostravská Rallye.

Hodně času tradičně spolkla péče nejen o výbavu, ale také o techniku. Péči vyžaduje po 13 letech služby i naše cisterna, která se musí modernizovat a dovybavovat podle dnešních trendů. Nově byl do vozidla CAS 16 Renault zakoupen tablet značky SAMSUNG se softwarem pro podporu výjezdů Rescue Navigátor, který nám usnadní práci. Máme lepší přehled co se na místě odehrává a zkrátí dojezdový čas na místo události především v cizích obcích a nabíízí spousta dalších možností. Také intenzivně používaný Ford Transit se po 4 letech služby nevyhýbá drobnému dovybavení. Automobil je nově vybaven vozidlovou digitální radiostanicí, kterou jsme obdrželi od naších profesionálních kolegů.

Průběžně doplňujeme a obnovujeme vybavení, převážně se jedná o osobní ochranné prostředky hasičů. V loňském roce bylo zakoupeno 10 kusů zásahových oděvu DEVA, 5 kusů přileb Gallet, 22 párů rukavic na technické zásahy, páteřní vyprošťovací deska, tablet a spousta dalšího nezbytného vybavení. Nově také má jednotka ve svém vybavení novou vozidlovou a kapesní radiostanicí, kterou jsme obdrželi darem od HZS Moravskoslezského kraje. Zde je vhodné poděkovat představitelům obce a členům obecního zastupitelstva.

Na závěr by jsme Vám chtěli popřát vše nejlepší v novém roce 2019.