OSTRAVSKÁ RALLYE 2018

Dne 3. 11. se v Ostravě uskutečnil 6. ročník odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava pod názvem OSTRAVSKÁ RALLYE.

Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo opět devět ostravských jednotek včetně JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí.

Během dne měly jednotky za úkol řešit pět události, které simulovaly skutečný zásah. Jednotky byly během zásahu hodnoceny příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří provedli bodování a po ukončení zásahu upozornili na chyby a sdělili, jak správně postupovat.

Po příjezdu naší jednotky na hasičskou zbrojnici v Ostravě – Michálkovicích byla provedena prezentace a krátké školení.
Následně byl přidělen úkol v komplexu dolu Michal. Jednalo se o záchranu zraněné osoby z hloubky v těžce přístupné odpadní jímce s kovovým odpadem. Tento úkol byl velice vydařený a přinesl nám mnoho poznatků, které určitě využijeme v praxi.
Poté jsme obdrželi další úkol. Po příjezdu na vyčkávací stanoviště přiběhl k našemu vozidlu jeden z figurantů, který nám oznámil dopravní nehodu. Po příjezdu na místo nehody jsme zjistili, že se jedná o havarované vozidlo visící nad svahem potoka. Řidič havarovaného vozu byl ošetřen a poté vyproštěn, následně jsme byli opět hodnocení a proškolení jak lépe postupovat.
Třetím úkolem byl požár louky a části lesa v Ostravě – Kunčicích.
Předposlední úkol byl požár domu v Ostravě – Muglinově, kde mohlo dojít výbuchu a k následnému pádu schodiště. Na místě již zasahovala místní jednotka, jejíž velitel rozhodl, aby jednotka obce Stará Ves provedla zásah v prvním patře. Za pomoci nastavovacích žebříku a nenásilnému vniknutí přes okno byly provedeny hasební a záchranné práce.
Posledním úkolem v Ostravě – Heřmanicích byla asistence Policii ČR. Jednotka dostala úkol humánně dopravit oběšeného muže z věže vysoké 15 metrů. Za pomocí lezecké a vyprošťovací techniky tento úkol jednotka splnila a přesunula se zpět na stanici Ostrava – Michálkvice, kde proběhlo ohodnocení dne.

Jednotka obdržela celkově 39 bodů a obhájila 2. místo z loňského ročníku.

Tohoto cvičení se účastnili členové:
Strojník: Kamil Polášek
Velitel: Richard Košťál
Hasiči: Lukáš Janošek, Tomáš David, Martin Syslo (SDH Proskovice)