OSTRAVSKÁ RALLYE 2017

První listopadovou sobotu se v Ostravě uskutečnil pátý ročník netradiční odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů pod názvem OSTRAVSKÁ RALLYE. Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo devět ostravských jednotek včetně JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí. Během dne měla jednotka za úkol řešit pět události, které simulovaly skutečný zásah. Jednotka byla během zásahu hodnocena příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří provedli obodování a po ukončení zásahu upozornili na chyby a jak správně postupovat. Po příjezdu na hasičskou zbrojnici v Nové Vsi byla provedena prezentace a krátké školení. Následně byl jednotce přidělen úkol v lesoparku Benátky v Mariánských Horách. Jednalo se o požár lesa v těžce přístupným terénu. S tímto úkol se naše jednotka vypořádala velice dobře a byla ohodnocena 8 body z 10 celkově možných. Poté jsme obdrželi další úkol v Zábřehu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár ve sklepním prostoru se zraněnou osobou uvnitř. Jednotka byla opět ohodnocena 8 body. Třetím úkolem byla záchrana zraněné osoby z hloubky, ovšem za špatně zvolný postup jsme obdrželi pouze 3 body. Předposlední úkol byl ovšem pro jednotku velikým překvapením. Jednotka měla provádět čerpání vody, ale po příjezdu na místo byla jednotka informována, že se stala dopravní nehoda a máme tuto událost řešit. Pro jednotku bylo plnění tohoto úkolu velkou premiérou, jelikož naše jednotka není předurčena k zásahům u dopravních nehod. Ovšem i přes tuto skutečnost jsme si vedli velice dobře. Jednotka provedla vyproštění zraněného řidiče a dále kontrolu vozidla zda nedochází k úniku provozních kapalin. Jednotka byla pochválena hodnotiteli a obodována 9 body. Posledním úkolem bylo pořezat ležící masivní kmen stromu. Hodnotitel opět práci ohodnotil 8 body. Jednotka obdržela celkově 36 bodů a umístila se na 2. místě z celkového počtu 9 jednotek z okresu Ostrava.

Tohoto cvičení se účastnili členové:
Strojník: Kamil Polášek
Velitel: Marek Harabiš
Hasiči: Richard Košťál, Jaromír Vávra

Fotka uživatele SDH Ostrava-Petřkovice.