OSTRAVSKÁ RALLYE 2018

Dne 3. 11. se v Ostravě uskutečnil 6. ročník odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava pod názvem OSTRAVSKÁ RALLYE.

Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo opět devět ostravských jednotek včetně JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí.

Během dne měly jednotky za úkol řešit pět události, které simulovaly skutečný zásah. Jednotky byly během zásahu hodnoceny příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří provedli bodování a po ukončení zásahu upozornili na chyby a sdělili, jak správně postupovat.

Po příjezdu naší jednotky na hasičskou zbrojnici v Ostravě – Michálkovicích byla provedena prezentace a krátké školení.
Následně byl přidělen úkol v komplexu dolu Michal. Jednalo se o záchranu zraněné osoby z hloubky v těžce přístupné odpadní jímce s kovovým odpadem. Tento úkol byl velice vydařený a přinesl nám mnoho poznatků, které určitě využijeme v praxi.
Poté jsme obdrželi další úkol. Po příjezdu na vyčkávací stanoviště přiběhl k našemu vozidlu jeden z figurantů, který nám oznámil dopravní nehodu. Po příjezdu na místo nehody jsme zjistili, že se jedná o havarované vozidlo visící nad svahem potoka. Řidič havarovaného vozu byl ošetřen a poté vyproštěn, následně jsme byli opět hodnocení a proškolení jak lépe postupovat.
Třetím úkolem byl požár louky a části lesa v Ostravě – Kunčicích.
Předposlední úkol byl požár domu v Ostravě – Muglinově, kde mohlo dojít výbuchu a k následnému pádu schodiště. Na místě již zasahovala místní jednotka, jejíž velitel rozhodl, aby jednotka obce Stará Ves provedla zásah v prvním patře. Za pomoci nastavovacích žebříku a nenásilnému vniknutí přes okno byly provedeny hasební a záchranné práce.
Posledním úkolem v Ostravě – Heřmanicích byla asistence Policii ČR. Jednotka dostala úkol humánně dopravit oběšeného muže z věže vysoké 15 metrů. Za pomocí lezecké a vyprošťovací techniky tento úkol jednotka splnila a přesunula se zpět na stanici Ostrava – Michálkvice, kde proběhlo ohodnocení dne.

Jednotka obdržela celkově 39 bodů a obhájila 2. místo z loňského ročníku.

Tohoto cvičení se účastnili členové:
Strojník: Kamil Polášek
Velitel: Richard Košťál
Hasiči: Lukáš Janošek, Tomáš David, Martin Syslo (SDH Proskovice)

Úspěšně získaná dotace pro SDH Stará Ves nad Ondřejnici od Moravskoslezkého kraje

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

 

 

 

Rozsah činnosti našeho sboru je velmi široký. Sbor každoročně pořádá denní i noční hasičskou soutěž, hasičský ples či stavění máje pro širokou veřejnost, zapojuje se aktivně do akcí pořádaných obcí, spolupracuje s dalšími spolky. Výrazný podíl má sportovní činnost našeho sboru. Ta spočívá v účasti družstev mužů, žen i veteránů nad 35 let na pohárových soutěžích, zejména pak v rámci Moravskoslezské ligy v požárním útoku. V tomto prestižním hasičském celosezonním klání pak náš sbor dosáhl mnoha úspěchů. Ženy slavily celkové vítězství celkem pětkrát (v letech 2005, 2006, 2014, 2015 a 2016) Muži dosáhli celkové druhé příčky v roce 2016 a veteráni obsadili jednu druhou (v roce 2017) a tři třetí příčky (2013, 2014 a 2018) celkového hodnocení.

Se všemi těmito aktivitami našeho sboru, zejména pak těmi sportovními, je však spojena nemalá finanční náročnost. Zcela zásadním nejen co do významu, ale i pořizovací ceny, servisu, či údržby, je soutěžní stroj. Za situace, kdy dosavadní stroj byl využíván soutěžními družstvy v rámci soutěží i tréninků po dobu téměř deseti let, v posledních sezónách až čtyřmi soutěžními týmy, se pro náš sbor stala nutností generální oprava tohoto soutěžního stroje. Proto se náš sbor v letošním roce rozhodl požádat o účelovou dotaci, neboť plné financování této položky značně přesahuje finanční možnosti a volné rozpočtové prostředky sboru. Žádost o dotaci jsme podali v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 vyhlášeného v březnu 2018 Moravskoslezským krajem. O dotaci jsme požádali za účelem financování a realizace projektu „Oprava soutěžního stroje PS 12“. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením 8/813 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 55,78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu.

V průběhu roku 2018 se nám již podařilo generální opravu stroje realizovat. Výsledkem je plně konkurenceschopný stroj splňující ty nejpřísnější nároky na výkon i spolehlivost. Díky poskytnuté účelové dotaci se pak podaří tento náš projekt profinancovat. Pevně věříme, že se opravený soutěžní stroj stane základním kamenem pro další úspěchy staroveských soutěžních týmů v bojích v rámci Moravskoslezské ligy v požárním útoku, i ostatních pohárových hasičských soutěžích.

Silný vítr

Dne 30.10. ve 12:40, byl naší jednotce vyhlášen poplach. Technická pomoc – odstranění stromu. Jednalo se o nalomený strom (ulice Lubinská, Stará Ves n.O. – místní část Košatka), který zůstal “opřený” na drátech elektrického vedení.
Vzhledem k počasí, které od rána panuje v celém kraji, bylo nutno uzavřít komunikaci a vyčkat na příjezd vozidel ČEZ. Po přerušení elektrického proudu ve vedení, byl strom z el. vedení ořezán z plošiny a následně shozen a pořezán.

Orkán Fabienne

Orkán Fabienne úřadoval i ve Staré Vsi n.O.
Dne 23.9. ve 23:09 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Výjezd jednotky: TECHNICKA POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMŮ, spadlé stromy na silnici u benzínové pumpy.
Jednalo se o dva stromy, které částečně blokovaly silnici I/58 v místě nad benzinovou pumpou. Cca na 20 minut byl zajištěn kyvadlový provoz, po odstranění stromů byla silnice plně zprůjezdněna.
K další události vyjela jednotka ve 23:50. Jednalo se o strom, který nevydržel nápor silného větru u Domu zahrádkářů, ten byl rovněž odstraněn.
Jednotka pak držela pohotovost, která byla v 5:00 ukončena.
Od 7:00 jednotka pokračovala v odstraňování následků po bouři. V 9:51 jednotka vyjela na ulici Záhumenní, kde ležela silná větev na vozovce. V odpoledních hodinách jednotka opět vyjížděla a to na ulici D. Růži kde nad bývalou drogérií na střeše bylo uvolněné masivní sklo, které hrozilo pádem ze střechy.

Únik nebezpečných látek

Dne 12.9. v 19:45, byl naší jednotce vyhlášen poplach. Únik nebezpečných látek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – Košatka na mostě přes řeku Lubinu – hydraulický olej na komunikaci.
Na místě obě zásahové vozidla JSDH Stará Ves n.O. (CAS 16 Renault + DA Ford Transit), HZS MSK Ostrava Jih, POLICIE ČR, Povodí Odry.
Cca do 21:00 průjezd přes most Lubinu kyvadlovou dopravou.
Do 23:00 probíhala dekontaminace zasažených míst v celkové délce cca 600metrů (vozovka, ochranný val kolem řeky Lubiny). Poté se jednotka vrátila na základnu.

Noční soutěž v Hájově

Dne 8.9. se v nedalekém Hájově (místní část Příbora), konal 9. ročník noční pohárové soutěže – O Hájovský pohár.

Na tuto, pro nás tradičně navštěvovanou soutěž vyrazili družstva mužů a žen.

Muži předvedli v Hájově perfektní výkon, při kterém nedošlo k jedinému zaváhání. I proto muži tuto soutěž vyhráli.

Ženy rovněž předvedly precizní výkon, ale bohužel výsledný čas stačil až na celkové 3. místo v soutěži.

Jednotlivé časy budou doplněny po zveřejnění oficiálních výsledků.

MSL Jístebník

Dne 8.9. se v Jistebníku konalo závěrečné – 12. kolo Moravskoslezské ligy 2018.

Na tuto soutěž vyrazily družstvo žen a družstvo mužů.

Ženy chtěly na poslední chvíli ještě zabojovat o lepší umístění v rámci MSL, avšak po prostřicích na obou terčích dosáhly výsledného času 19,904s (Levý proud 18,087s), což stačilo až na 6.místo v soutěži.

Mužům “klaplo” při jejich útoku téměř vše, ale i tak, byť s minimálním prostřikem, výsledný čas 14,872s (Pravý proud 14,871s) stačil až na 11.místo v soutěži.

Celkové hodnocení MSL bude doplněno po zveřejnění na oficiálních stránkách www.msliga.info

MSL Bartovice

Dne 1.9. se v Ostravě Bartovicích konalo 11. kolo MSL.
Na tuto soutěž vyrazila všechna naše družstva (muži, ženy, muži nad 35let).

Muži na závěr sezóny zabrali a po precizně provedeném útoku bojovali o přední příčky. Výsledný čas 14,419s (Pravý proud 14,314s) znamenal krásné 7. místo v soutěži.

Ženy, které rovněž chtěly bojovat o přední příčky po chybičce na levém proudu, dosáhly výsledného času 18,150s (Pravý proud 16,475s) a na soutěži se umístily na 6.místě.

Muže a ženy čeká 8.9. poslední kolo MSL 2018 v Jistebníku.

Oproti tomu, bylo toto kolo bylo posledním kolem v kategorii veteránů, kde kromě suveréního Svinova, bylo stále o co bojovat.
Naši veteráni po několika viditelných chybách (koš, béčka) ještě zabojovali o stupně vítězů, avšak výsledný čas 18,644s (Levý proud 18,307s) znamenal až 4.místo.
Nicméně i přes toto zaváhání naši veteráni nakonec v MSL 2018 uhájili celkové 3.místo!!! Tímto jim srdečně gratulujeme!

Konečné pořadí v kategorii veteránů pro rok 2018:
1. Svinov (78 bodů)
2. Metylovice (73 b.)
3. Stará Ves (57 b.)
4. Oprechtice (55 b.)
5. Neplachovice (50 b.)
6. Vlčovice (44 b.)
7. Bartovice (41 b.)

MSL Mošnov

Včera (18.8.) se v Mošnově konalo 10.kolo MSL.
Na tuto soutěž vyrazili muži A a ženy a ani jednomu z družstev se nepodařilo výrazněji promluvit do tabulky soutěže.

Muži A po více než vteřinovém prostřiku dosáhli výsledného času 15,841s (Pravý proud 14,147s) a na soutěži skončili na 18. místě.

Ženy předvedly útok bez větších chyb, ale výsledný čas 18,856s (Pravý proud 17, 987s) stačil až na 6.místo.

Příští kolo MSL se bude konat 1.9. v Ostravě Bartovicích, kde bude rozhodnuto o umístění našich mužů nad 35let.
Pro kategorii mužů a žen se jedná o předposlední kolo MSL 2018. To úplně poslední se bude konat 8.9. v Jistebníku.

58. ročník pohárové soutěže O pohár obce Stará Ves n. O.

Dne 11.8. se v areálu Florián Arény ve Staré Vsi, konal 58.ročník pohárové soutěže O pohár obce Stará Ves n.O., který byl zároveň 9.kolem MSL.
Na naši soutěž dorazilo z blízkého i vzdáleného okolí 49 družstev. Z toho 29 družstev mužů, 12 družstev žen a 8 družstev mužů nad 35let.

Staroveské ženy celou soutěž zahájily, avšak po problémech dosáhly výsledného času 31,784s (Levý proud 31,435s) a v soutěži obsadily 10.místo.

Muži doplácejí na prostřiky na jednom z terčů, což se stalo i na domácí soutěži a s výsledným časem 15,642s (Pravý proud 14,793s) obsadili konečné 15.místo.

Muži nad 35let, svůj útok rozjeli parádně a s výsledným časem 15,370s (Levý proud 15,120s) obsadili konečné 2.místo!

Kompletní výsledky a foto bude přiloženy později.